Vatrogasne spasilačke jedinice

Vatrogasno spasilacke jedinice

Po zahtevu klijenata, organizujemo vatrogasno spasilačke jedinice, potpuno opremljene i obučene da odgovore na sve izazove u vanrednim situacijama. Korisnici ove vrste usluge su sva pravna lica i privredna društva koja su po Zakonu o zaštiti od požara svrstana u I kategoriju ugroženosti od požara.