Poplava

Poplave

Poplava je nivo vode u vodotoku koji prevazilazi nivo obale i plavi okolno zemljište.