Dozvole za prenos opasnih materija

Dozvole za prenos opasnih materija

Nacionalnim i medjunarodnim propisima predvidjena je obaveza za sva lica koja rukuju, odnosno na bilo koji način dolaze u kontakt sa opasnim materijama da moraju biti stručno osposobljena za bezbedno rukovanje ovim materijama, kako ne bi ugrozili svoj i živote drugih lica. Osnovni propis je Zakon o prervozu opasnih materija kao i primena evropskog sporazuma o medjunarodnom drumskom prevozu opasnih materija ADR. Kao i sporazumi za sve vrste transporta (železnički, vazdušni, rečni i pomorski).