Konsultacije - Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. gl. RS 36 i 72/09)

pdf

▪ Procena uticaja na životnu sredinu
▪ Integrisana dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagadjenja)
▪ Strateška procena uticaja na životnu sredinu
▪ Izrada plana upravljanja otpadom
▪ Politička prevencije udesa, izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa (obaveze za Seveso postrojenja)
▪ Studije izvodljivosti
▪ Izrada lokalnih akcionih planova zaštite životne sredine (LEAP)