Klizišta

Klizišta

Klizanje je kretanje mase stena ili tla niz padinu koje ukljucuje sve pokrete na padinama, nezavisno od mehanizma pokreta.