Novi Sad

  • Miodrag Okiljević, dipl.ing. zaštite na radu – specijalista zaštite životne sredine
    Regionalni direktor
    miodrag.okiljevic@empatija.com
  • 1978 - 1980 Referent zaštite na radu i protiv požarnu zaštitu u Južnom Kučaju Zaječar
    1980 - 1982 Inspektor za protivpožarnu zaštitu SUP-a Zaječar; Sekretar vatrogasnog društva Zaječar; Predavač na osposobljavanju industrijskih vatrogasaca u TVJ Zaječar
    1982 - 2005 Poslovi u MUP-u na zaštiti životne sredine