Niš

 • Zdravko Petrović, dipl.ing.građevine
  Regionalni direktor
  zdravko.petrovic@empatija.com
 • 1989 Stručni ispit za rad u organima Unutrašnjih poslova
  1992 Stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara sa VSS
  2009 Stručni ispit za osposobljavača lica koja rukuju opasnim materijama ili učestvuju u pripremi za prevoz, utovar, pretovar i istovar opasnih materija
  1987 – 2005 Inspektor i šef službe zaštite od požara u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Odeljenje Niš
  1990 – 2005 Predsednik vatrogasnog društva Niš
  1990 Predavač u okviru stručnih ispita za osposobljavanje na poslovima zaštite od požara
 • Milorad Zečević, ing. zaštite od požara
  Regionalni direktor
  milorad.zecevic@empatija.com
 • 2005 Učešće na treningu za upravljanje intervencijama u akcidentima sa opasnim materijama
  2006 Uverenje o završenom kursu prve pomoći
  2008 Stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara sa VŠS
  1979 Zaposlen u Vatrogasnoj brigadi Beograd
  1992 - 2002 Pomoćnik komadanta Vatrogasne brigade SUP Niš
  2002 - 2007 Komandant Vatrogasne brigade SUP Niš
  1995 - 2010 Predavač u okviru stručnih ispita za osposobljavanje na poslovima zaštite od požara