Asistencije

Po zahtevu klijenata, organizujemo vatrogasno spasilačke jedinice, potpuno opremljene i obučene da odgovore na sve izazove u vanrednim situacijama. Korisnici ove vrste usluge su sva pravna lica i privredna društva koja su po Zakonu o zaštiti od požara svrstana u I kategoriju ugroženosti od požara.

Vanredne situacije

Vanredne situacije su poseban vid rizika: predstavlja svaku nepredvidjenu situaciju koja može da izazove smrt ili značajne povrede zaposlenih, korisnika ili šire populacije, da bitno ošteti prirodna i materijalna dobra... Vanredna situacija definiše se kao narušavanje normalnog života i rada ljudi u objektu ili na odredjenoj teritoriji izazvanoj havarijom, elementarnim ili ekološkim udesima, epidemijama i dr., što dovodi do ljudskih ili materijalnih gubitaka. Rukovodjenje vanrednim situacijama podrazumeva prevenciju, odnosno zaštitu društvene populacije i imovine od destruktivnih sila, putem smanjivanja rizika, pripravnosti, odgovora na VS.

Obuke

Empatija poseduje centar za obrazovanje i edukaciju u okviru kojeg se vrše obuke za reagovanje u svim vanrednim situacijama. Takodje organizujemo obuke koje su obavezne po zakonima iz: zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i dr.

Konsultacije

Osnovu za konsultantsko-projetantske poslove (konsultacuje) predstavlja zakonska regulativa, koja regulise obaveze državnih organa, pravnih lica i privrednih subjekata u slučaju vanrednih situacija. Sa posebnim naglaskon na zakone o: vanrednim situacijama, zaštiti od požara, bezbednosti i zdravlju na radu, zaštiti životne sredine, zaštiti od poplava (zakon o vodama), itd.