Klijenti Empatije

Klijenti empatije

Usvajanjem novih zakonskih akata (Zakon o vanrednim situacijama i Zakon o zaštiti od požara), u Srbiji su stvoreni uslovi da se aktivnosti u oblasti zaštite i spasavanja obavljaju od strane ovlašćenih i stručnih pravnih subjekata koji svoje usluge mogu ponuditi svim nosiocima obaveza koje iz navedenih zakonskih akata proističu, pre svega lokalnim samoupravama i privrednim subjektima. Potencijalni klijanti Empatije su: naftne i gasne kompanije, telekomunikacioni sistemi, sistemi vodoprivrede, elektroprivrede i druga državna i privatna preduzeća.